קרנות השתלמות

קרנות ההשתלמות הם מוצר ייחודי מבין תכניות החיסכון הפנסיוני והפיננסי.
קרן ההשתלמות היא מוצר פיננסי המיועד לחיסכון לתקופה קצרה או ארוכה יותר והיא מהווה גם חיסכון הוני משלים.
המוצר מיועד לשכירים ולעצמאים ומעניק הטבות מס על הפקדות, ופטור ממס על הרווחים עבור הפקדות עד לתקרה המוכרת.
את הסכומים שנצברו בקופה, ניתן למשוך בתום שש שנים.
למרות זאת גם עמית שהגיע לגיל פרישה לאחר שלוש שנים של הפקדות לקרן ההשתלמות יכול למשוך את הכספים שנצברו לזכותו בקופה.
המעסיק אינו מחויב על פי חוק להפריש לקרן השתלמות , אולם למרות זאת, קיימים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה בענפים שונים במשק, שמחייבים את המעסיקים להפריש לקרן השתלמות.
עובד עצמאי יכול להחליט להפריש לקרן השתלמות, על פי רצונו בלבד והוא יהיה זכאי להטבות מס עבור הפרשות אלו עד לתקרה המוכרת. 

אולי יעניין אותך גם..