טופס איסוף מידע על פי חוק הגנת הפרטיות

פיקסמן סוכנות לביטוח

הגנת הפרטיות- הצהרה

המידע הכלול בטופס זה או שיימסר בעתיד על ידי בהקשר לטיפול בקבלת הלוואה , נמסר בהסכמתי וברצוני המלאים ויישמר במאגרי המידע שלכם או אצל גורם אחר מטעמכם ויועבר לחברות הביטוח, בתי השקעות וגופים מוסדיים, לצורך קבלת הלוואה, או פדיון כספים או כול עסקת ביטוח אחרת, בהתאם למטרת ההתקשרות.

ידוע לי כי המידע ישמש לצורך קבלת הלוואה, או פדיון כספים או כול עסקת ביטוח אחרת וכן לצורך עיבודים סטטיסטיים, פילוח מידע ו/או שירותים נלווים אחרים.

על פי הצורך, יועבר המידע לגורמים קשורים שונים האמורים לתמוך בפעילות האמורה. ידוע לי כי באפשרותי לבקש, לקבל, לעיין ולתקן את המידע אודותיי, הנמצא במחשבים אצלכם.

ניתנת הסכמתי להעברת המידע לישות משפטית אחרת במידה וזו תחדל להתקיים.

ידוע לי כי אוכל בכל עת לבקש ביטול הסכמתי זו ע"י פניה חוזרת אליכם בכתב , לפי הכתובת: פיקסמן סוכנות לביטוח, רחוב צבי ברגמן 18, פתח תקווה ו/או לדוא"ל: service@fiksman.co.il ו/או לטלפון *3984
מס' רישיון ביטוח פנסיוני 025024035