קרן פנסיה

קרן הפנסיה אינה פוליסה אלא תקנון שמשתנה אחת לתקופה בהתאם לרצון הקרן או בהתאם להוראות משרד האוצר.

כול המצטרף לקרנות הפנסיה מינואר 1995 – חלים לגביו הכללים והנהלים החדשים.

ההצטרפות הינה במסגרת מקום העבודה או על בסיס אישי .

גיל הכניסה המרבי לא יעלה על 60 שנה.

גם קרן הפנסיה בדומה לביטוח המנהלים מושתת על הפרשות עובד ומעביד לתגמולים ולפיצויים.

חל איסור להפקדות חד פעמיות.

על התשלומים להיות שוטפים וחודשיים.
בקרנות הפנסיה, על פי הנהלים החדשים, קיים מנגנון איזון אקטוארית.
גירעון אקטוארי פרושו: כמות הכספים שהקרן מוציאה גדול מכמות הכספים שהיא מקבלת מהעמיתים, כתוצאה מקצבאות שהקרן משלמת לעמיתים בקרן.
על פי המנגנון לאיזון אקטוארי במידה ויש לקרן גירעון אקטוארי, הקרן תקטין מדי שנה את החסכונות של כלל העמיתים בהתאמה.
הנתונים מראים כי ככול שקרן הפניה גדלה מבחינת כמות הכספים שהיא צוברת ומספר העמיתים, כך גדל הגירעון האקטוארי שלה.
כספי העמיתים מושקעים בשוק ההון בהתאם למסלול ההשקעה שבחר העמית בקרן, כאשר כ- 30% מכספי החוסכים לפנסיה, יושקעו באגרות חוב ייעודיות בריבית אפקטיבית של 4.8% לשנה, כשהמדינה ערבה ל-3% תשואה מובטחת.
אגרות חוב ממשלתיות אלו מהוות רשת ביטחון של המדינה לקרנות הפנסיה.
כול עמית שמצטרף לקרן פנסיה, יכול לרכוש קצבת שארים או קצבת נכות.
קצבת השארים, היא ריסק שמעניק לשאריו הקרובים של העמית (אישה וילדיו), במידה והעמית ילך לעולמו בטרם עת.
קצבת הנכות, נועדה להוות תחליף זול, לאבדן כושר עבודה, שמצוי בביטוח מנהלים והיא מעניקה לעמית את קצבת הפנסיה שלו ועד מקסימום 75% מהכנסתו הכוללת, ברוטו, במקרה של נכות זמנית או תמידית ובמידה ואינו יכול לעסוק בכול עיסוק אחר.
כאשר סכום הצבירה של העמית בקרן הפנסיה גדל ועובר את סכום הריסק לקצבת שארים ולפנסיית נכות, הריסקים מתבטלים וכול הכספים של העמית מופנים לחיסכון. קרנות פנסיה חשובות בהחלט לבעלי משפחות, ובמקרים מיוחדים עורך דין לענייני משפחה יכול ליישב סוגיות שונות הרלוונטיות לתחומו.

במידה והעמית יזדקק לקצבת נכות או ששארי העמית יתבעו את קצבת השארים, הכספים יילקחו מתוך הצבירות של העמיתים בקרן הפנסיה וככול שישנם יותר תביעות כך קרן הפנסיה נמצאת בסיכון גדול להיכנס לגרעון אקטוארי.
הבעיה עם הגרעון האקטוארי שלמרות מנגנון האיזון הוא אינו נעלם ורק הולך וגדל, שכן מי שנכה, סביר שיישאר נכה גם בשנים הבאות ומי שמת לא יקום לתחיה בשנה שלאחר מכן ולכן המנגנון לאיזון אקטוארי לא יכול למחוק או להעלים את הגירעון שרק הולך וגדל מדי שנה.

בקרנות הפנסיה כמו בביטוח המנהלים אין הבטחה למקדם פנסיה והמקדם נקבע לפי הוראות משרד האוצר.

אולי יעניין אותך גם..