פנסיה לעצמאים – מה צריך לדעת?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

עצמאים מעולם לא היו מחויבים להפריש מכספיהם לטובת פנסיה, אך בשנת 2017 נפל דבר במדינת ישראל: מאותה השנה, עצמאים חויבו לעשות זאת, ובמידה ולא יעשו – יקנסו. הסיבה המובהקת לנקיטת צעד זה היא הומנית וחברתית במהותה – לאפשר לכל אדם במדינת ישראל לחסוך מכספו לטובת עתידו הכלכלי כשכבר לא יהיה מסוגל לעבוד, לאחר הפרישה לגמלאות, ולא להזדקק לתמיכה חיצונית דרך חברת הלוואות או כל סוג אחר. מה חשוב לדעת על החוק? כיצד תוודאו שאתם, ציבור העצמאים בישראל, עומדים בתנאיו? מהי הקצבה החודשית שיש להפריש ואיך היא מחושבת? הנה כל מה שחשוב לדעת על חוק פנסיה לעצמאים.

נעים להכיר: פרטי החוק

במשך שנים ארוכות הפרשת כספי פנסיה בקרב עצמאים הייתה נושא טעון ולוותה בהצעות חוק שנפלו, מחאות ושלל התנגדויות – אך מאידך, גם תמיכה נרחבת. בסופו של דבר, נוספו במסגרת “חוק ההתייעלות הכלכלית” תיקונים הנוגעים לציבור העצמאים בישראל, הנוגעים לכספי פנסיה להפרשה, כמו גם ביטוח לאומי והטבות מס. על פי פרטי החוק, כל עצמאי, בין אם הוא עוסק פטור ובין אם עוסק מורשה, מחויב להפקיד לקרן פנסיה לבחירתו, או לקופת גמל/ ביטוח מנהלים. באופן זה ביקש החוק להשוות את תנאיהם של העצמאים לאלו של השכירים, גם אם באופן חלקי.

מי פטור מהפרשה לפנסיה?

על אף שהחוק חל על כל עצמאי ככלל, יש יוצאי דופן הפוטרים את העובד העצמאי מהפרשת כספי הפנסיה: 

  • גיל – עצמאי בן פחות מ-21 שנים, מעל גיל 60 או אם מלאו לו 55 שנים ומעלה כשהחוק נכנס לתוקף בחודש ינואר 2017.
  • ותק – אם חלפו פחות משישה חודשים מיום בו נרשם האדם כעצמאי (מורשה או פטור).

הקנס

כאמור, הפרשת כספי הפנסיה לעצמאים היא בגדר חובה, והמדינה מטילה סנקציות על מי שלא עומד בחובה זו. במידה והתשלום הופרש באיחור או שבתום שנת המס לא הופרשה מלוא ההכנסה החייבת, המרכז לגביית קנסות יורשה לגבות מהעצמאי את הסכום הדרוש. נכון להיום, הקנס עומד על 500 ש”ח. עם זאת, חשוב להדגיש כי הסנקציות חלות רק על עצמאי שהגיע לתקרה השנתית בהכנסותיו.

שכיר שהוא גם עצמאי חייב בהפקדה?

כמובן, אך לא בשיעור כפול. ההפרשה לקרן הפנסיה מחושבת ראשית על ההכנסות כשכיר. במידה ונמצא כי ההפקדה שנעשתה כשכיר עברה את סכום ההפקדה המינימלית הנדרשת כעצמאי – אין כפל תשלומים וההפקדה “כוסתה”. במידה ויש הפרש, יש להשלים אותו עד לתקרה המינימלית לפחות. 

כך עובד החישוב: סכום המינימום להפקדה

נכון לשנת 2020, הסכום המינימלי להפקדה מחושב בהתאם להכנסה החייבת של העצמאי, בחישוב של הכנסות פחות הוצאות מוכרות למס, עם יחס ישיר לשכר הממוצע במשק (מדי שנה קובע הביטוח הלאומי מהו השכר הממוצע במשק. השנה, למשל, נקבע כי השכר הממוצע עומד על 10,551₪):

  • הכנסה גבוהה עד מחצית מהשכר הממוצע במשק – במידה והכנסתו של העצמאי גבוהה מהשכר הממוצע בשיעור של עד מחצית, עליו להפקיד כספי פנסיה בשיעור של 4.45%. זאת אומרת, אם נתייחס לשכר הממוצע הרלוונטי לשנת 2020, הרי שעד הכנסה של 5,257₪ יופקדו 237₪ לחודש (2,844₪ שנתי).
  • הכנסה גבוהה מעל מחצית השכר הממוצע במשק – במידה והכנסתו של העצמאי גבוהה מהשכר הממוצע במשק של שיעור מעל למחצית ועד לגובה השכר, עליו להפקיד כספי פנסיה בשיעור של 12.55%. בדומה לסעיף הקודם, אם ניקח את הממוצע הרלוונטי לנו, על הכנסה העולה על 5,276₪ ועד לגובה השכר הממוצע במשק ישלם העצמאי עד 662₪ מדי חודש (7,944₪ שנתי).
  • הכנסה מעל לשכר הממוצע – אין חובת הפקדה.

ויש גם סכום מקסימלי

במטרה לעודד עצמאים להפריש כספי פנסיה, הכספים הללו מלווים בהטבות מס שונות. מצד אחד מגיע לכם ליהנות מהם כמובן, אך מצד שני מנהיג הביטוח הלאומי תקרה מקסימלית של כספי פנסיה שניתן להפריש מדי שנה. זאת אומרת, יש תקרה מינימלית שהיא ההכרח הקטן ביותר להפרשה, ויש את התקרה המקסימלית. החישוב הוא 20.5% מתוך המשכורת השנתית, כפול שתיים. הטבת המס תינתן עבור חלק מהסכום שהופרש, בגובה של 16.5% מתוכו.

כיצד ניתן לדעת מראש?

אם אתם כבר עצמאים אתם וודאי יודעים – לא ניתן לדעת מראש מהו הסכום אותו תרוויחו במהלך השנה, מה יהיו ההוצאות שלכם ובהתאמה – מה תהיה ההכנסה החייבת. אם כך, כיצד ניתן לדעת מראש, עוד בתחילת שנת המס, כמה לשלם? בדומה להוצאות נוספות החלות על העצמאי רק רטרואקטיבית (ומתקזזות לאחר מכן), גם את תשלומי הפנסיה ניתן לבצע באותה צורה: לשלם מראש על פי הערכה ולקזז או להוסיף בסוף שנת המס. אפשרות נוספת אותה יש לבדוק מול קרן הפנסיה הספציפית שלכם היא להמתין לסוף השנה ולשלם את כספי הפנסיה בתשלום יחיד, לאחר שמאזן ההוצאות, ההכנסות וההכנסה החייבת ברורים לכם. עם זאת, במקרה זה חשוב לשים לב שלא להגיע לתשלומים הנעשים במועד מאוחר מדי, שכן הדבר עלול לגרור קנסות וגם יבטל את הטבות המס של אותה השנה – וחבל.

האם ניתן להפקיד יותר?

כאמור, עצמאים רבים מעוניינים לנצל את הטבות המס המגיעות עם ההפרשות הפנסיוניות ולכן רוצים להפקיד כמה שיותר. כיום קרנות הפנסיה מלוות בתשואה העומדת על 4.96% מתוך 30% מהכספים המופקדים.

תיאורטית ניתן להפקיד כספים מעל התקרה המקסימלית, אך ההשלכות שיש לכך הופכות את הדבר ללא משתלם. ראשית, עבור ההפקדה העודפת לא תתקבל הטבת מס ושנית, הכסף שמעל התקרה המקסימלית יועבר אוטומטית לקרן אחרת שאינה פנסיונית, בה מנוהלת קרן הפנסיה שלכם – מבלי שתוכלו להחליט על כך מראש. במקרה בו הפקדתם יותר מהתקרה המקסימלית אך אתם מתחרטים על כך, לא תוכלו לקבל החזר אך כן תוכלו לבחור לאיזו קרן להפקיד את הכספים.

השארת תגובה