חסכון לפנסיה

הלוואות פרטיות

חיסכון פנסיוני הוא שם כללי לכלל החסכונות שלנו לגיל פרישה.
בין המוצרים שנכללים בקטגוריה זו, נמצאים קרנות הפנסיה, ביטוח המנהלים וקופות הגמל.
החיסכון הפנסיוני נולד מתוך תפיסה שעלינו לחסוך לגיל פרישה חיסכון שיהווה לנו תחליף לפרנסה,
כשכוחותינו לא יעמדו לנו, כדי שנוכל להמשיך ולעבוד.
נשאלת השאלה, מדוע חיסכון לפנסיה חייב להיות באחד מהמוצרים האלו ולא ניתן להשקיע  במקום
לחסוך למשל בנדל"ן או  בעסק שיוכר לנו לפנסיה?
את התשובה צריכה להפנות לרגולטור, שמעוניין לנתב את כספי החוסכים לשוק ההון כדי
להשתמש בכספים לפי האינטרסים של המדינה.
המדינה חייבה בחוק את האזרח בין אם הוא עצמאי בעל עסק או שכיר, להפריש כספים לפנסיה.
בכול חודש בחודשו אנחנו נפריש כספים לפנסיה במטרה שההשקעה שלנו תניב לנו בסופו של יום,בהגיענו לגיל פרישה, מספיק כסף כדי שנוכל לקבל גמלה.
אם אנו שכירים, לא משנה באיזה מכשיר בחרנו לחסוך: בביטוח מנהלים, קרן פנסיה או קופת

לבדיקת זכאות ללא התחייבות להלוואה מלא את פרטייך בטופס

גמל, מבחינת החוק, נקבע כי אחוז ההפרשה לפנסיה יהיו זהות בכול המכשירים.

 

מינימום להפקדה

מקסימום להפקדה


הפקדת עובד


6%


7%


הפקדת מעסיק


6.5%


7.5%


אבדן כושר עבודה (מי שמפקיד בביטוח מנהלים או לקופת גמל)


לפי הפרמיה עד 2.5%


2.5%


הפקדה לפיצויים


6%


8.33%

איתור חסכונות
איתור חסכונות

החל מחוק ההסדרים של שנת 2017, הממשלה הטילה חובה בחוק גם על העצמאים לחסוך לפנסיה. הטענה הרשמית של הממשלה הייתה הדאגה לעתיד העצמאים שכביכול אינם יכולים
להרשות לעצמם להגיע לגיל פרישה ללא חיסכון לפנסיה. הסיבה האמתית הייתה הגירעון הכספי של קרנות הפנסיה והחשיבה של הממשלה, שככול שנזרים  יותר כספים לקרנות מעמיתים נוספים שיצטרפו , נוכל להקטין את הגרעון של קרנות הפנסיה. קרנות הפנסיה קיבלו עדיפות כבר מלכתחילה ממוסדות המדינה והממשלה על פני מכשירי חיסכון אחרים ולו רק בגלל  שהתקנון מאפשר לממשלה לשלוט בכספי הציבור לעומת החוזים של חברות הביטוח בביטוחי המנהלים שמקשים על כך, מבחינת האינטרסים של הממשלה. חובת ההפקדה לפנסיה חלה על עצמאים בגילאים 21 ל- 60. שיעור ההפקדה לפנסיית חובה לעצמאים עומד על 4.45% עד לגובה מחצית השכר הממוצע במשק. ובשיעור 12.55% מהחלק שמעל למחצית השכר הממוצע במשק.


עד לחצי השכר הממוצע במשק
מחצי השכר הממוצע במשק ועד שכר הממוצע במשק


4.4%


12.55%

 

לבדיקת זכאות ללא התחייבות להלוואה מלא את פרטייך בטופס

שכר ממוצע

"שכר הממוצע במשק" נקבע ע"י המוסד לביטוח לאומי
http://bit.ly/1P1270n
השכר הממוצע הוא מדד המחושב על ידי המוסד לביטוח לאומי ב- 1 בינואר של כל שנה על בסיס
הממוצע של מדדי השכר הממוצע למשרת שכיר וכן במועד תשלום תוספת יוקר.
שכר הממוצע המחושב בהתאם לסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי עומד על 9,543 ש"ח בינואר 2017.
סכום זה משמש למטרות כגון עדכון שכר הבכירים ושכר מינימום.
השכר הממוצע המחושב בהתאם לסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי עומד על 9,673 ש"ח בינואר 2017.
סכום זה משמש לבסיסי הכנסה בגביית דמי ביטוח לחישוב תקרות הכנסה.
החיסכון הפנסיוני יכול להעניק ללקוחות החוסכים בו, חיסכון לגיל פרישה וגם כיסוי ביטוחי
בקרות מקרה ביטוח כמו נכות או מוות.
בביטוח מנהלים, המבוטח יכול להוסיף לפוליסה ביטוח חיים למקרה מוות וביטוח למקרה נכות
זמנית, שמכונה בשם "אבדן כושר עבודה".
בקרן פנסיה הכיסויים הביטוחים מובנים בתוך קרן הפנסיה ונקראים בשם: ביטוח נכות וביטוח

 

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה
ביטוח מנהלים או קרן פנסיה

צעירים. החיסכון הפנסיוני הוא חיסכון לגיל פרישה, מטרתו לספק לנו קצבה חודשית כשנפרוש מהעבודה בגיל מבוגר.
כדי לעודד אותנו לחסוך לגיל פרישה, מעניקה לנו המדינה הטבות מס.
משיכת הכספים כסכום חד פעמי לפני הגיענו לגיל פרישה, אינה אפשרית ובמידה ותבקשו למשוך את הכספים, תדרשו לשלם מס בשיעור של 35%. הסיבה לכך שאם אתם משכים את הכספים לפני המועד בחוק, המדינה מעוניינת שתשיבו את הטבות המס שקיבלתם.
יחד עם זאת ישנם מקרים בהם ניתן למשוך את הכספים ללא מס.

אולי יעניין אותך גם..