הלוואה בריבית אטרקטיבית

הכוונה להפקדות כספים במסלול לחיסכון בלבד.
קופות הגמל  כפופות לאותם תקנות וכללים שחלים במסגרת "ביטוח המנהלים" והחל משנת 2006, כול הכספים שנצברו בה,
אינן יכולות להיפדות אלה בגיל הפרישה לפנסיה
קופות אלו אינן מבטיחות קצבה וכאשר העמית מגיע לגיל פרישה, הכספים שנצברו בקופת הגמל מופנים להפקדה חד פעמית בקופה לקצבה שממירה
את הכספים לפי מקדם ההמרה של משרד האוצר, לקצבה חודשית.

אולי יעניין אותך גם..