ביטוח חיים (Risk)

אנחנו מאחלים לכולם בריאות ואושר וחיים ארוכים, אבל בכול מה שקשור למשפחתנו הקרובה ובמיוחד לילדינו שתלויים בפרנסתנו, אנו חייבים לדאוג ולהבטחת עתידם הכלכלי, על כל צרה שהיא.
ביטוח חיים למקרה מוות (ריסק) הוא האחריות שלנו כלפי המשפחה וכלפי ילדנו, שתלויים בפרנסתנו.
סכום הביטוח ישולם אך ורק במקרה מותו של המבוטח, במהלך תקופת הביטוח.
מאחר ומדובר בביטוח למקרה מוות, אך טבעי הוא כי הביטוח יתקיים בטווח זמן מוגדר, שהנו קצר מתוחלת החיים, משום שבמוקדם או במאוחר האירוע חייב לקרות.
משום כך בדרך כלל יסתיים תקופת הביטוח, בביטוחי הריסק, בתום שנת הביטוח בה ימלאו למבוטח 70 שנה .

ביטוח זה, במידה וישולם עד תום שנת הביטוח, לא יהיה המבוטח או יורשיו זכאים לתמורה בגינו.
אלו הם יתרונותיו וחסרונותיו של ביטוח זה למקרה מוות.
יחד עם זאת, מחירו זול יחסית מאותה סיבה עצמה וזהו יתרונו.

ביטוח הריסק קיים במסלולי תשלום שונים.
כיום מקובלות תכניות ריסק בהם התעריף משתנה מדי 5 שנים, או מדי שנה .

הביטוח למקרה מוות אינו מקנה כל זכויות למבוטח, במקרה שיופסקו תשלומי הפרמיות לביטוח זה.
במקרה שיופסקו תשלומי הפרמיות עבור הביטוח, הוא יבוטל על פי חוק חוזה ביטוח, ללא החזר כספי למבוטח עבור תשלומים שנגבו ממנו.

אולי יעניין אותך גם..