כל מה שצריך לדעת על חוק פנסיה לעצמאים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

עד שנת 2017, אם הייתם עצמאיים ולא שכירים, לא היה כל חוק שיחייב אתכם להפריש מהכנסותיכם לטובת קרן פנסיה כזו או אחרת. כל עצמאי יכול היה להחליט האם הוא מעוניין להקצות חלק מהכנסותיו החודשיות לפנסיה או לא – ורוב העצמאיים, וודאי לא תתפלאו לגלות, לא ששו לעשות זאת. עצמאיים רבים לא חסכו כלל, חלקם נסמכו על חברת הלוואות שתעניק להם הלוואות פרטיות בעת הצורך ואחרים בחרו לחסוך את כספם באמצעים אחרים שאינם חסכונות פנסיוניים, כמו לדוגמה בשוק ההון, נדל”ן ועוד. בשנת 2017 השתנו פני הדברים, כשמדינת ישראל חוקקה חוק לפיו כל עצמאי עם הכנסה או משלח יד חייב להפריש מכספו לטובת חיסכון פנסיוני לבחירתו. עצמאיים או מתכננים להיות? הנה כל מה שאתם צריכים לדעת על החוק.

הרקע לחקיקה

חוק הפנסיה לעצמאים שנכנס לתוקפו, כאמור, בשנת 2017, היווה פעימה נוספת ברפורמה שחוללה מדינת ישראל כבר בשנת 2008, כשחוקקה את חוק רפורמת פנסיית החובה הנוגעת לציבור השכירים בישראל. על פי החוק מ-2008, כל מעסיק מחויב להפריש לעובדיו סכום חודשי מסוים לטובת חיסכון פנסיוני. הרפורמה לא חלה אז על עצמאים.

כשהמדינה הבינה שציבור העצמאים בישראל מונה כ- 12% מכוח העבודה במשק הישראלי ובשל העובדה שמדובר בציבור שברובו אינו דואג לעצמו לביטחונות עתידיים ולא ביטחו את עצמם במסגרת תוכנית פנסיה לבחירתם – עשתה מעשה והחליטה לחוקק חוק שיגן על העצמאיים ויבטיח את עתידם הכלכלי – ממש כפי שעשתה עבור ציבור השכירים בישראל בשנת 2008.

עיקרי החוקפנסיה חובה לעצמאים

על פי חוק פנסיה לעצמאים, כל אדם המוגדר כעצמאי ברשויות המס ויש לו הכנסה או משלח יד – חייב להפריש מכספיו לטובת חסכון פנסיוני לבחירתו. על פי החוק החדש, שיעור ההפרשה לפנסיה עומד על 4.45% מהכנסותיו השנתיות החייבות במס של העצמאי, כשהשיעור העליון הוא עד למחצית השכר הממוצע במשק. נוסף לסכום זה, יפריש העצמאי גם 12.55% על החלק שבין גובה השכר הממוצע לבין מחצית השכר הממוצע. השכר הממוצע במשק משתנה בהתאם לשכר המוחשב לצורך דמי ביטח וגמלאות על פי חוקי הביטוח הלאומי, והוא עומד על 9,906 ש”ח נכון לשנת 2018.

המטרה: סיוע בגיל פרישה

חסכון פנסיוני נועד כדי להגן על העובד בזמנים בהם כבר לא יוכל לעבוד ומטרתו היא לסייע לכל עובד בישראל, שכיר או עצמאי, לחיות בכבוד בגיל פרישה. בניגוד לשכיר שמקבל שורה של הטבות מהמעסיק, עצמאי מחויב לדאוג לעצמו – ולכן פעמים רבות עצמאים בגיל פרישה מוצאים את עצמם ללא חסכונות, מבלי שדאגו ל”יום שאחרי” ומבלי יכולת ממשית לפרנס את עצמם גם בגיל בו הם מבוגרים מכדי לעבוד באופן סדיר. החוק החדש מסייע לעצמאים להתמודד עם האתגר הזה, בכך שהוא מחייב אותם לדאוג לעצמם בגיל פרישה. לא זו בלבד, אלא שהמדינה גם מעודדת עצמאים לעשות זאת בכך היא מרחיבה את הטבות המס הניתנות על הפקדות לחיסכון פנסיוני ומקטינה את שיעור דמי הביטוח הלאומי לעצמאים המשתכרים בשיעור נמוך יחסית.

על מי חל החוק?

עצמאים בגילאי 21-60 מחויבים להפריש לחיסכון פנסיוני. עם זאת, עסקים חדשים לא מחויבים בחוק – כל בעל עסק שעוד לא חלפו שישה חודשים מיום בו הקים את העסק ונרשם כעצמאי, לא מחויב בהפקדות לפנסיה עבור אותו פרק הזמן. בנוסף, עצמאי שמלאו לו חמישים וחמש ביום שבו נכנס החוק לתוקף – לא מחויב בו. 

כמה דברים שחשוב לדעת

תדירות ההפקדה

ההפקדה לחיסכון הפנסיוני נעשית במהלך שנת המס הנוכחית, באופן הנוח ביותר לעצמאי – סכום חד פעמי או הפקדה חודשית. במידה ובוחרים בהפקדה חודשית, לא רק שנהנים מגמישות ומהפקדה של סכומים קטנים יחסית מדי חודש ולא סכום שנתי נכבד, אלא גם שומרים על מרכיבי ביטוחיים יקרי ערך, כמו לדוגמה מרכיב ביטוחי לנכות ושארים. במקרה של נכות ומוות חלילה, יוכלו העצמאי ושאריו למצות את מלוא הזכויות המגיעות להם.

מהו סכום ההפקדה?

באופן טבעי, אף עצמאי אינו יכול לדעת במדויק מה תהיה ההכנסה השנתית שלו – אם כן, כיצד ניתן להפקיד מראש את הסכום הרצוי בהתאם לשיעורי המס שמנינו לעיל? לשם כך מבצעים הערכה – לבד או באמצעות הערכה של רואה חשבון. בהתאם להערכה המשוערת, מפקידים מדי חודש את הסכום המתאים (או באופן חד שנתי). במידה ובסוף שנת המס מגלים כי הסכום שהופקד קטן משיעור ההכנסה החייבת – משלימים אותו. 

דמי אבטלה – האם קיימים?

ככלל, לעצמאים אין דמי אבטלה מהביטוח הלאומי כמו חבריהם השכירים, אך הביטוח הפנסיוני מקל עליהם במקצת. עצמאי הסוגר את העסק ויש לו חיסכון פנסיוני, יכול למשוך מקופת הגמל כספים בשיעור הדרוש לו – ללא חיוב מס. חשוב להדגיש כי לא מדובר בדמי אבטלה מהביטוח הלאומי, אלא רק אפשרות למשיכת כספים מהקופה הפנסיונית בשיעור מסוים.

הטבות מס בפנסיה לעצמאים

על מנת לעודד עצמאים להפקיד כספים לביטוח הפנסיוני, מציעה המדינה שורת הטבות מס. כך למשל, הפקדה לקרן הפנסיה מעניקה לעצמאי הטבת ניכוי בהכנסה שחייבת במס וגם הטבת זיכוי – זאת אומרת, שיעור הסכום החייב במס מופחת וגם גובה המס לתשלום יורד.

עצמאים שעוד לא פתחו חיסכון פנסיוני

החוק בתוקף כבר מספר שנים, אך עדיין לא כל העצמאים מממשים אותו. על פי פרטי החוק, עצמאי שעוד לא הפריש לפנסיה ייקנס בשיעור שנתי של 500 ש”ח ויאלץ להפקיד את החלק היחסי שהיה מחויב להפקיד מראש. עם זאת, הדבר יקרה רק לאחר קבלת התראה. כדי לפתוח חיסכון פנסיוני ולהתחיל להפריש כספים לחיסכון, מומלץ לפנות לסוכן ביטוח, משווק או יועץ פנסיוני ולהבין מהם אפיקי ההשקעה הנכונים ביותר עבורכם.

השארת תגובה