מדריך ללקיחת הלוואה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

הצורך בנטילת הלוואה עומד לפתחו של כל אדם בוגר, לרוב מספר פעמים במהלך חייו, אולם בשונה מתחומי צרכנות אחרים, בתחום ההלוואות הצרכן הישראלי פחות נוטה להשוואת מחירים ותנאים, ולרוב יסתפק בהצעה להלוואה שניתנה לו על ידי הבנק בו מתנהל חשבונו, במידה וזו אושרה.

אנשים נוטים לערוך השוואת מחירים מקיפה ברכישה של שואב אבק או מחשב נייד, בעלות של אלפי שקלים בודדים, אולם בהלוואה בהיקף של עשרות ומאות אלפי שקלים, המתפרסת לעתים לעשרים ושלושים שנות תשלומים, נמנעים מכניסה לעובי הקורה.

הסיבות לכך מגוונות והן מן התחום הפיננסי והסוציולוגי כאחד. לאורך שנים נתפסו פקידי הבנק כאליטה, בעוד הצרכן-הלקוח היה כפוף למרותם בתפיסתו. הבנק שגובה עמלות וזוכה למאות אחוזי רווחיות מדי שנה על גב הלקוחות- נתפס כפילנטרופי בעיני הלקוחות. תפיסה זו עוברת שינוי עם השנים, וניתן לראות יותר ויותר לקוחות המתנהלים בצרכנות נבונה, בוחנים, משווים ואינם רואים בעצמם עוד לקוח שבוי.

מספר טיפים לנטילת הלוואה בתנאים משתלמים:

הלוואה לוקחים כשאפשר- ולא כשצריך

משפט מוכר, המתייחס לראיית הסיכון של הבנק במן הלוואה ללקוח. רבים מספרים על טלפונים חוזרים ונשנים מן הבנק בתקופות של פריחה כלכלית, עם הצעות להלוואות שונות, ומלינים על כך שדווקא כאשר הצורך הכלכלי עלה- נתקלו בסירוב ו/או בהערמת קשיים מצד הבנק.

בתכנון חכם והתנהלות פיננסית נכונה, ניתן ליטול הלוואה גם כאשר אין צרך כלכלי מובהק, וזאת במידה וקיימת יכולת החזר טובה אשר אינה מאיימת על התקציב החודשי. את כספי ההלוואה ניתן לשמור בתכנית חיסכון, פיקדון, או תכניות השקעה סולידיות ובטוחות, שיעמוד לרשותכם בעת הצורך. הלוואות כאלה לרוב יינתנו בנאים טובים ואטרקטיביים לאין שיעור מהלוואות אשר נדרשות במעמד של מצוקה כלכלית.

תמהיל החזרים

המונח תמהיל מוכר בעיקרו מהלוואות משכנתא, שהן הלוואות בסכומים גבוהים במיוחד ובפריסה ארוכת שנים. התמהיל מייצג מספר מסלולים בהם ניתנת ומוחזרת ההלוואה, ומיועדת לצמצם סיכונים בשל עליית ריביות ומדדים. בהלוואות רחבות היקף, גם כאלה שאינן מיועדות לצרכי דיור, מומלץ לבחון את האפשרות לפיצול ההלוואה למספר מסלולים וליצירת תמהיל אופטימלי ומיצוי של הריביות.

תקופת ההחזר

תקופת ההחזר של ההלוואה משפיעה באופן ישיר על עלותה, כאשר הריבית הקבועה להלוואה משולמת על פי כמות גדולה יותר של שנים. לא מומלץ ליטול הלוואה חונקת ולוחצת רק במטרה לסיים מהר עם ההתחייבות, אולם תכנון מתאים והתאמה ליכולת ההחזר הנוכחית והעתידית, עשויה לסייע. נטילה של חלק מן ההלוואה לתקופה קצרה יותר עשויה לשפר את תנאי ההחזר. 

השוואת מחירים

כפי שצוין תחילה, הלוואה היא מוצר צרכני ששכרו בצדו, כאשר לבנקים ולגופי האשראי השונים אינטרס לא קטן מזה של הלקוח להעניק לו את ההלוואה. עם ההחלטה על מימוש הלוואה לכל מטרה או צורך, חשוב להתנהל בהתנהלות צרכנית נבונה, להשוות תנאים ומחירים ואף להתמקח להשגת התוצאה הטובה ביותר.

ניתן להתחיל את ההשוואה בסניף הבנק בו מתנהל חשבון העובר ושב, שכן הוא זה שמחזיק במידע הנוגע למאזן, התחייבויות אחרות, יכולת החזר, חסכונות ונתונים נוספים. עם קבלת האישור וההצעה להלוואה מומלץ לבצע השוואה להצעה אל מול בנקים נוספים כמו גם אל מול גורם אשר מעניק הלוואה חוץ בנקאית.

חשוב לייצר תכנית זהה לצרכי השוואה: סכום ההלוואה, מסלולי הריבית והעלות, עלויות פתיחת תיק ועלויות נלוות ופריסת ההלוואה וההחזרים. חשוב לזכור כי בהלוואות בסכומים גדולים גם חלקיקי אחוזים עשויים להשפיע על עלות ההלוואה הסופית.

מטרת ההלוואה

בנקים ומקורות אשראי יעדיפו להעניק הלוואה למטרה מוגדרת, אשר מעמידה בטוחה כנגדה, דוגמת הלוואה לרכישת רכב חדש בה הרכב משועבד בפוליסת ביטוח לטובת הגוף המממן, או הלוואות לדיור או לשיפוץ הבית בהם הנכס הוא שמשועבד. חשוב לדעת כי ניתן לקבל הלוואה לכל מטרה הן מן הבנק והן מגופים פיננסיים נוספים, אולם הלוואות אלו מתומחרות גבוה יותר. במקרים מסוימים תידרש העמדת בטוחה כנגד ההלוואה למרות שאין קשר בין ההלוואה לנכס.

בחינת יכולת ההחזר

בבחינת יכולת ההחזר של הלווה יבואו בחשבון הכנסותיו מעסק או מעבודה, הכנסות קבועות ומוכחות אחרות (דוגמת הכנסה משכירות) לצד הוצאות קבועות. הלוואות והתחייבויות אחרות יבואו בתחשיב זה ועשויות להפחית מיכולת ההחזר. במקרים מסוימים כדאי ונכון יהיה להגדיל את ערך ההלוואה המבוקשת במטרה לסלק הלוואות קיימות, ולהותיר הלוואה מאוחדת אחת.

עלויות נלוות

הלוואה היא מוצר צריכה אשר נמכרת לצרכן בתמורה לתשלום ריבית בגינה. במקרים מסוימים הרווחיות על ההלוואה אינה מספקת את הגורם המלווה וההוא יוסיף עליה עמלות כיד הדמיון הטובה עליו. בשלב הגשת הבקשה להלוואה מומלץ לוודא ולשאול בנוגע לעלויות נוספות דוגמת עלות פתיחת תיק, עמלות תפעול ואחרות.

עלויות סילוק והיוון

הגורם אשר מעניק את המימון קובע את הריבית ההווה את עלות ההלוואה ביחס לרווחיות לה הוא מצופה לאורך חיי ההלוואה ועד תקופת סילוקה. בקשה לסילוק מוקדם של ההלוואה למעשה פוגעת ברווחיות הבנק או הגורם המממן, ולכן במקרים רבים נקבעות עלויות סילוק מוקדם של ההלוואה. רבים נוטלים הלוואה על פי צורך נקודתי ומסתמכים על סכומי כסף עתידיים שעשויים להתקבל- במטרה לסלקה מוקדם מן המועד שנקבע. חשוב לוודא כי אפשרות הסילוק המוקדם ניתנת בהסכם ההלוואה, וכי עלות הסילוק אינה מופקעת. במקרים מסוימים הודעה מראש על הסילוק בת 14-30 ימים תפטור מעמלות הסילוק.

סוכנות הביטוח פיקסמן היא בין הסוכנויות המובילות בישראל, במתן הלוואות חוץ בנקאיות, בתנאים משתלמים, בליווי מקצועי, ותוך התאמה מלאה לצרכי הלווה. בין ההלוואות הניתנות בחברת פיקסמן הלוואה לכל מטרה, הלוואות לדיור, הלוואות לסטודנטים, לצרכי השקעה ואחרות.

השארת תגובה